Doorleren is het beste wat werkt

Triple D

Maatschappelijke relevantie

Triple D is gericht op jongeren met potentie om te kunnen participeren in de samenleving. Echter wordt er door de maatschappij steeds meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid en eigen kracht. Jongeren in deze leeftijdsgroep moeten zich verhouden tot een maatschappij waarin steeds meer van hen wordt verwacht wat samenvalt met het ontwikkelingsproces naar volwassenheid. De kans op uitval wordt hiermee vergroot.

Om welke jongeren gaat het?

De jongeren die deelnemen zijn maatschappelijk kwetsbaar. De jongere wordt door verschillende problemen of oorzaken geconfronteerd met achterstand en/of sociaal isolement of dreigt in een dergelijke positie te raken.

Er zijn nauwelijks positieve resultaten in de omgeving te zien. Jongeren missen succesvolle rolmodellen. Met name allochtonen die het gemaakt hebben gaan vaak in welvarendere “witte” wijken wonen.

Interesse?

Heeft u interesse om met uw jongeren iets te gaan doen, dan is TRIPLE D een goede uitkomst voor U.

Contact

U kunt gerust contact met ons opnemen om e.e.a. Te bespreken. E-mail:info@amronis.nl