Doorleren is het beste wat werkt

Amronis Instituut

Taal en Ouderbetrokkenheid


Win en win situatie

Scholen worden tegenwoordig genoodzaakt een goede relatie te hebben met de ouders waarvan hun kinderen op school zitten. Dit doen ze omdat zij aandacht willen geven aan de kwaliteit van onderwijs en een goed imago willen uitstralen. Als het om de kwaliteit van onderwijs gaat, zijn de leerkrachten en de schoolleiding er erg van bewust en ook dagelijks mee bezig om aan de landelijke normen te voldoen die de ministerie van onderwijs stelt.

Veel ouders weten niet wat er op de school van hun kinderen speelt. Sommige scholen hebben vaak weinig extra middelen in huis om innovatieve activiteiten op te zetten voor deze ouders. En omdat vaak veel ouders de taal niet spreken, is het van belang dat deze activiteiten binnen de school zelf georganiseerd worden. De schoolleiding heeft er baat bij om op deze manier de ouders te laten betrekken bij hun school en ouders leren de Nederlandse taal op maat, waarin onderwerpen aan bod komen die te maken hebben met thema’s die de leraren behandelen tijdens de les.

Er wordt altijd samengewerkt tussen NT2 docent die ouderbetrokkenheid lessen geeft en de leraar die groepen draait binnen de school.

Toegevoegde waarde binnen de scholen

Betrokkenheid en dialoog op gang brengen zijn belangrijk, omdat ouders en scholen elkaar nodig hebben bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Ze moeten samen zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van het kind. Actieve ouderbetrokkenheid levert de school uiteindelijk veel voordelen op.

Maatwerk is het sleutelwoord

Amronis Instituut ontwikkelt samen met scholen ouderbetrokkenheid trajecten op maat. Er wordt thematisch samengewerkt met de leerkrachten van verschillende klassen en de docent ouderbetrokkenheid van het instituut zelf. De bijeenkomsten die gericht zijn op ouders en het leren van kinderen hebben positieve effecten en dragen bij aan het vergroten van kennis en leervaardigheden van kinderen en een betere communicatie onderling.

NT2 docent werkt thematisch samen met de leerkrachten van verschillende groepen van een basisschool waar de lessen worden verzorgd. De bijeenkomsten die gericht zijn op ouders en het leren van kinderen hebben positieve effecten en dragen bij aan het vergroten van kennis en leervaardigheden van kinderen en een betere communicatie onderling

Effecten en resultaten

Betrokkenheid en dialoog op gang brengen tussen ouders en kinderen enerzijds en de school en ouders anderzijds. Dit draagt bij aan goede burgerschap in de samenleving.

Close Menu