Doorleren is het beste wat werkt

Taal Aanbod

Als je nieuw bent in Nederland, ben je volgens de wet verplicht in te burgeren in de Nederlandse samenleving. Om een inburgeringsexamen te kunnen afleggen, moet je je eerst goed voorbereiden door eventueel een inburgeringsprogramma te volgen. Wanneer je een inburgeringsdiploma hebt behaald, ben je volgens de wet inburgering voldaan aan je verplichtingen. 

Staatsexamen I of II

Op basis van je achtergrond, vooropleiding en intake kunnen we inschatten of je in aanmerking komt voor een staatsexamen I of II traject.

Stel, je wilt later een mbo-opleiding of banen zoeken op dit niveau, dan moet u de Nederlandse taal goed beheersen. Deze opleidingen vragen je om het diploma Nt2 op niveau 1. Om dit diploma te krijgen moet u Staatsexamen NT2 1.

Wil je later een opleiding op HBO, universitair volgen of werk zoeken op dit niveau, dan moet je een diploma NT2staatsexamen 2 hebben. Het niveau van staatsexamen Programma komt overeen met van het Europees Referentiekader (ERK/CEF).

Alfabetiseringstraject

Als je de Nederlandse taal nog niet beheerst of je kunt niet in je eigen moedertaal lezen of schrijven, dan kun je in aanmerking komen voor een alfabetiseringstraject.

aanbod

Alfabetisering

Als je de Nederlandse taal nog niet beheerst of je kunt niet in je eigen moedertaal lezen of schrijven, dan kun je in aanmerking komen voor een alfabetiseringstraject…

Taalverwerving A0~A2

Als je nieuw bent in Nederland, dan ben je volgens de wet verplicht om in te burgeren in de Nederlandse samenleving. Wanneer je een inburgeringsdiploma hebt behaald, dan heb je volgens…

NT2
Staatsexamen 1 en 2

Om aan de wet inburgering te kunnen voldoen, moet je minimaal het inburgeringsexamen op niveau A2 maken. Sommige cursisten kunnen meer en willen meer met de taal gaan doen…

Kennis van de Nederlandse samenleving

De cursus KNM geeft een kijk op Nederland en Nederlanders, gaat over normen en waarden en de regels die hier gelden . Het gaat over de geschiedenis van Nederland , wie was willen van oranje?…

ONA

Een belangrijk onderdeel van het Inburgeringsexamen is de “Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt” (ONA). Sinds januari 2015 is dit onderdeel verplicht voor migranten die inburgeringsplicht zijn in Nederland…

TAAL & STUDIE​

om met deze studie te kunnen starten, moet je gedurende het traject een portfolio maken. In dit portfolio ga je informatie verzamelen over jezelf. Deze informatie gaat over de opleidingen die je hebt gedaan, je werkervaring en je kwaliteiten…

Taal & Ondernemersschap

Om als ondernemer te kunnen starten in Nederland, moet je zeker beschikken over aantal kwaliteiten. Je bent zelfstandig en je neemt risico’s voor je eigen rekening. Zo, word je onderscheiden van een werknemer in loondienst…

Taal & Carrière

Om met deze studie te kunnen starten, moet je gedurende het traject een portfolio maken. In dit portfolio ga je informatie verzamelen over jezelf. Deze informatie gaat over de opleidingen die je hebt gedaan, je werkervaring en je kwaliteiten…

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons

Bel 0299-785278 of mailen naar info@amronis.nl

TAalverwerving A0~A2

Als je nieuw bent in Nederland, dan ben je verplicht van de wet in te burgeren in de Nederlandse samenleving. Wanneer je een inburgeringsdiploma hebt behaald, dan ben je volgens de wet inburgering voldaan aan je verplichtingen. Om inburgeringsexamen te kunnen maken, moet je eerst goed voorbereiden en een inburgeringsprogramma volgen.

Leerdoelen:

Het belangrijkste doel van inburgeringsprogramma is dat je na het behalen van je diploma je weg makkelijk kan vinden in een nieuw land. Instituut bied je een gedegen programma aan om je doelen te kunnen bereiken in Nederland.

Inhoud:

Modules taalverwerving

* module taalverwerving A0 —> A1-

* module taalverwerving A1 —> A1

* module taalverwerving A1 —> A2

Alfabetisering

Als je de Nederlandse taal nog niet beheerst of je kunt niet in je eigen moedertaal lezen of schrijven, dan kun je in aanmerking komen voor een alfabetiseringstraject.

Leerdoelen

Een belangrijk aspect van deze cursus is het vergroten van de zelfredzaamheid, zodat de cursisten zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij

Inhoud

• De basisprincipes van het lezen en schrijven;

• Zelfredzaamheid;

• Doorstroommogelijkheden richting volgende traject

Werkwijze

De lessen starten klassikaal met aanleren van schoolvaardigheden en schriftontwikkeling, parallel wordt met onlineprogramma gewerkt. Het programma is ook speciaal ontwikkeld voor analfabeten. Ze krijgen daarbij ook individuele begeleiding. Aan het einde van de les wordt aandacht besteedt aan het onderdeel spreek-en gespreksvaardigheid.

Amronis Instituut werkt volgens het raamwerk Alfabetisering NT2 dat door Cito is gemaakt.

 

NT2 Staatsexamen 1 en 2

Om aan de wet inburgering te kunnen voldoen, moet je minimaal het inburgeringsexamen op niveau A2 maken. Sommige cursisten kunnen meer en willen meer met de taal gaan doen, bijvoorbeeld doorstromen naar een opleiding op MBO, HBO of universitaire niveau. Dit kan via een staatsexamen 1 en 2 programma.

Tijdens staatsexamen programma word je voorbereid op het Staatsexamen NT2. Dit doe je door het leren van de Nederlandse taal op je eigen niveau en door te oefenen met examen voorbeelden voordat je het echte examen gaat maken.

Amronis Instituut haalt alles uit de kast om je te helpen het hoogste haalbare te halen. Naast het leren van de taal, helpen we je ook beter te oriënteren op een juiste studie of naar werk dat bij aansluit. Wij laten je zoveel mogelijk buiten oefenen om meer ervaring op te doen en veel kennis te verwerven over de Nederlandse samenleving.

Verschil tussen staatsexamen programma 1 en 2

Op grond van je achtergrond, vooropleiding en intake kunnen we inschatten of je aanmerking komt voor een staatsexamen I of II traject.

Stel, je wilt later een mbo-opleiding of banen zoeken op dit niveau, dan moet u de Nederlandse taal goed beheersen. Deze opleidingen vragen je om het diploma Nt2 op niveau 1. Om dit diploma te krijgen moet u Staatsexamen NT2 1.

Wil je later een opleiding op HBO, universitair volgen of werk zoeken op dit niveau, dan moet je een diploma NT2staatsexamen 2 hebben. Het niveau van staatsexamen Programma komt overeen met van het Europees Referentiekader (ERK/CEF).

Leerdoelen

Tijdens deze cursus kun je werken aan de verbetering van uw taalvaardigheid wat je nodig hebt voor werk en opleiding op een hoog niveau. Je loopt alle modules door om uw staatsexamen met zekerheid te halen. Heb je alle onderdelen lezen schrijven, luisteren en spreken, van het examen gehaald, dan heb je aan de normen van het Europese Referentiekader voldaan.

Inhoud

Amronis Instituut werkt met de serie Taalcompleet van kleurrijker. Voor de cursus B1 en B2 gebruiken we de methodiek TaakSterk. Het aantal modules dat de cursist moet volgen om voor het examen het gewenste niveau te bereiken is ook afhankelijk van het leertempo van de cursist.

Duur van de cursus

De gemiddelde tijd wat de cursist om van A2 naar B1 is 12 weken en van B1 naar B2 te komen heeft een gemiddelde cursist 13 weken de tijd nodig. Bij de intake geven we een reëel advies over de lengte van het traject.

 

Kennis van de Nederlandse samenleving

De cursus KNM geeft een kijk op Nederland en Nederlanders, gaat over normen en waarden en de regels die hier gelden . Het gaat over de geschiedenis van Nederland , wie was willen van oranje?, de gouden eeuw , Nederlandse koloniën en de slavernij. Het gaat ook over opvoeden in Nederland en ook Hoe vraag je een bankpas aan? Hoe kies je de juiste zorgverzekering?

Inhoud

Tijdens deze cursus leer je veel dingen in acht thema’s, deze thema’s worden zowel klassikaal als online aangeboden. Ze sluiten ook heel goed aan met wat je geleerd hebt in andere boeken A1 en A2 van inburgering. Via e-learning kun je ook veel oefenen met het programma. Er zijn filmpjes te bekijken en je kunt elk thema afsluiten met een kleine toets. De teksten die behandeld worden, hebben altijd een link met wat mensen meemaken in hun dagelijks leven.

Wij gebruiken het KNM boek dat door kleurrijker is gemaakt. De thema’s van het boek zijn:

• Nederland

• Nederlandse gewoonten

• wonen

• gezondheid

• opvoeding en onderwijs

• werk

• instanties

• regering en wet

Leerdoelen

De essentie van deze cursus is dat je breedbeeld krijgt over het nieuwe land waar je woont. Je komt te weten hoe de Nederlandse cultuur is en hoe het systeem functioneert in een democratisch bestel. Je leert ook hoe je je burgerschap beter te vormen.

Duur

De cursus wordt ook apart gegeven of parallel aan het boel A2 gegeven. Deze duurt allebei 8 weken.

ONA

Een belangrijk onderdeel van het Inburgeringsexamen is de “Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt” (ONA). Sinds januari 2015 is dit onderdeel verplicht voor migranten die inburgeringsplicht zijn in Nederland.

Bij ons kun je je hier goed op voorbereiden met een praktische cursus. Het is zeer verstandig dit onderdeel goed voor te bereiden, vooral als voor optioneel gesprek om over jouw persoonlijke resultaatkaarten te bespreken tijdens het examen.

Leerdoelen

Je leert hoe de Nederlandse arbeidsmarkt in elkaar zit en Je onderzoekt welke beroepen bij je passen in de Nederlandse Arbeidsmarkt. Hoe je een CV kunt opstellen, een brief kunt schrijven en een succesvol sollicitatiegesprek voeren.

Inhoud van ONA-lessen

• Beroepsoriëntatie

• Realistisch zelfbeeld

• je eigenschappen kennen

• beroepskansen

• beroepscompetenties verwerven

• Netwerk opbouwen

• werk vinden

• werkcultuur

• portfolio maken of met eindgesprek oefenen

Voorbereiden voor ONA-examen kan je het op twee manieren doen:

  1. Je kiest ervoor om ONA-resultaatkaarten in te vullen
  2. Je kiest om te oefenen met een gesprek dat je later moet voeren met een examinator bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) over jouw portfolio.

Wat houdt resultatenkaarten invullen in? .Een resultaatkaart is een formulier met vragen en opdrachten over werken en werk vinden. Voor het examen ben je verplicht om acht resultaatkaarten in te vullen. De docent helpt je bij het opbouwen van dit persoonlijke portfolio. De kaarten stuur je op naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Als je resultaatkaarten zijn goedgekeurd, nodigt DUO je uit voor een gesprek.

Wat houdt het gesprek met een examinator bij DUO in?. Je gaat op gesprek bij DUO om je persoonlijke resultaatkaarten te bespreken. Tijdens de ONA-cursus bereid je je hier al op voor. Als het gesprek voldoende blijkt, heb je dit deel van het examen, de “Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt” gehaald.

Duur en Lestijden van de ONA-cursus

We bieden een cursus van 64 uur. De cursus kan overdag en ’s avonds worden gevolgd. Bij ons start de cursus “Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt” meerdere keren per jaar. Voor de actuele start data van de ONA-cursus klik je hier. Op de website van DUO vind je meer informatie over de regels omtrent de inburgering. Het is verstandig ook dit onderdeel goed voor te bereiden. biedt de mogelijkheid om, naast de algemene Nederlandse taalcursus, ook dit specifieke onderdeel goed voor te bereiden.

Taal & Studie

om met deze studie te kunnen starten, moet je gedurende het traject een portfolio maken. In dit portfolio ga je informatie verzamelen over jezelf. Deze informatie gaat over de opleidingen die je hebt gedaan, je werkervaring en je kwaliteiten. Ook zullen er een paar opdrachten in staan die je bij dit traject hebt gemaakt, zoals werkbladen over communicatieve vaardigheden en een reflectieverslag over hetgeen wat je geleerd hebt tijdens dit traject.

leerdoelen

· weet wat hij kan leren bij het traject studie

· weet of het volgen van een studie aansluit bij zijn persoonlijke situatie

· heeft zicht op zijn studie en werkervaring

· heeft kennis van het onderwijssysteem in Nederland

· kent de mogelijkheden met betrekking tot laten waarderen van diploma’s en certificaten

inhoud

· Toelatingseisen MBO en HBO

· staatsexamen NT 1 en NT2

· financieren studie

· Mindmap maken

· opdrachten voorbereiden, uitvoeren en bespreken

Taal & Carrière

Om met deze studie te kunnen starten, moet je gedurende het traject een portfolio maken. In dit portfolio ga je informatie verzamelen over jezelf. Deze informatie gaat over de opleidingen die je hebt gedaan, je werkervaring en je kwaliteiten. Ook zullen er een paar opdrachten in staan die je bij dit traject hebt gemaakt, zoals werkbladen over communicatieve vaardigheden en een reflectieverslag over hetgeen wat je geleerd hebt tijdens dit traject.

leerdoelen

· de cursist moet globaal weten wat het traject taal en carrière inhoudt

· regels en wetten over het werk

· oriënteren op verschillende beroepen

· Vaardiger worden in communicatie

Inhoud van het programma

· Sociale zekerheid, wat houdt het in?

· Het belang en de belangrijkste doelen van flexwerk

· CAO

· Zaken die in een arbeidscontract horen te staan

· ELO gebruiken om zelf testjes te doen

· Gesprekken voeren volgens LSD-methode

Taal & Ondernemerschap

Om als ondernemer te kunnen starten in Nederland, moet je zeker beschikken over aantal kwaliteiten. Je bent zelfstandig en je neemt risico’s voor je eigen rekening. Zo, word je onderscheiden van een werknemer in loondienst.

Ondernemen is de laatste jaren populier in Nederland. Ondernemers willen meer vrijheid, zoeken uitdaging in hun werk en willen ook graag hun werktijden zelf indelen. De cursus Taal & ondernemerschap zal u daarin helpen om gericht kennis op te doen hoe je met eigen bedrijf kunt beginnen in Nederland.

Voorwaarden om mee te doen:

Je beschikt over taalniveau A2 of hoger.

De leerdoelen

Je leert tijdens deze cursus hoe je jouw onderliggende competenties naar boven halen op bewustzijnsniveau. Tevens je leert ook hoe je jouw prestatiedoelen kunt behalen met je onderneming. Deze doelen stel je vast voor en tijdens je leerproces, het leerresultaat is waar je daadwerkelijk competent in bent geworden. Je wordt vaardiger hoe je je bedrijfsidee kunt formulie, wat een ondernemer moet allemaal kunnen en hoe je gesprekken kunt voeren met een andere ondernemer uit dezelfde branche over jouw bedrijfsidee.

Inhoud

· Wat betekent ondernemer zijn?

· Het bedrijfsidee

· Het starten met een bedrijf

· Ondernemerscompetenties

· KVK en marktonderzoek

· Belastingen en verzekeringen

· Opstellen bedrijfsplan

Duur

Het traject duurt 6 maanden.

Kosten traject

Op basis van een intake kunnen we je een offerte maken.

Close Menu