Doorleren is het beste wat werkt

Amronis Instituut

Taal en Participatie

 

Als gemeente wilt u graag dat uw bewoners meedoen in de maatschappij. Participeren, daar draait het om. En participatie is meer dan alleen maar taal leren. De participatieladder is bedacht om het maatschappelijk effect van onderwijs te kunnen meten.

Met een cursus taal en participatie kunnen klanten een volgende stap zetten op de participatieladder en meedoen in hun wijk/buurt met vrijwilligerswerk en dat soms tot een reguliere baan kan leiden.

Wat kunnen de deelnemers leren?

Ze kunnen beter en snel integreren in de samenleving. Het blijkt in de praktijk als mensen vertrouwd raken met hun buurt en kleine stappen maken, dat het bijdraagt aan zelfvertrouwen en het makkelijk toepassen van hetgeen wat zij op school hebben geleerd. Mensen kunnen ook kennis maken met wat er is in hun omgeving en bouwen aan een groot netwerk die hun kan helpen de horizon te verbreden.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen:

• Praktijkopdrachten opdoen buiten de les. Deze opdrachten worden eerst op school besproken

• Oefenen met de taal buiten de school. Samen met de klant wordt gekeken waar hij/zij buiten kan oefenen met de taal

• Ervaring uitwisselen in de klas

• Oriënteren op andere mogelijkheden in de maatschappij

Daarnaast werken klanten aan hun taalverbetering zoals:

• Beter leren lezen en schrijven

• Ook beter op de computer te werken

Wij werken graag samen met andere organisaties die het praktijkdeel mee verzorgen.

Extra ondersteuning

Naast de begeleiding van een NT2-docent, is er extra ondersteuning aanwezig door een van onze coaches gedurende het hele traject. Er is altijd een afstemming tussen NT2-docent en onze coach.

Aanmelding:

U kunt de klanten aanmelden via de officiële procedure van uw gemeente.

Bent U zelf een inburgeraar of een statushouder, dan kunt U uw gegevens invullen en inleveren bij de coördinator van de opvang waar u verblijft

 

Close Menu