Doorleren is het beste wat werkt

EVC-Trajecten

Tijdens een EVC-Traject laat u zien wat u kunt. Dit wordt vergeleken met opleidingseisen (een standaard) en vastgelegd in uw persoonlijk ervaringscertificaat.

Amronis Instituut voert deze trajecten samen met HQ werkmaatschappij uit. De trajecten worden volgens Crebo standaarden aangeboden. De volgende trajecten zijn erkend voor:


·       25780 Begeleider maatschappelijk zorg

·       25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijk zorg

·       25498 Helpende zorg en welzijn

·       25656 Verzorgende IG

·       25655 Verpleegkundige MBO niveau 4

·                                                                                                                                                               25958 Social werker MBO niveau 4

Branche standaarden

HQ Werkmaatschappij B.V. is erkend voor de volgende beroeps branche standaarden:

·       B180 HBO Vakbekwame Jeugd en gezinsproffessional

·       B186 HBO Vakbekwame Social werker

·       B185 MBO Vakbekwame Social werker

·                                                                                                                                                              B301 MBO Star bekwame pedagogische medewerker kinderopvang

Toelatingsvoorwaarden

Om deel te nemen aan een EVC-traject, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

·       Minimaal één jaar werkervaring binnen het voor het EVC-traject relevante werkveld;

·       Momenteel werkzaam zijn binnen het voor het EVC-traject relevante werkveld;


Na uw aanmelding nemen we contact met u op voor een telefonische intake, waarin we samen met u bespreken of u voor het EVC-traject in aanmerking komt.

Het traject

U doorloopt daarvoor de volgende stappen:
. Aanmelding
. intake
. Tekenen overeenkomst
. Toewijzing begeleider
. Verzamelen Portfoliobewijzen
. Werkplekbezoek door assessor
. Gesprek (criteriumgericht interview) door assessor
. Ervaringscertificaat
. Eind gesprek
. Evaluatie

Opleiding l Training l EVC - trajecten l Coaching

Scholing/diplomering

Scholing en diplomering maakt geen deel uit van het EVC-traject. Het EVC-traject stopt zodra u uw Ervaringscertificaat heeft ontvangen. Daarna zijn er de volgende mogelijkheden:U heeft verder niets meer nodig.

  • U wilt graag verzilveren tot een Vakbekwaamheidsbewijs, Branchecertificaat, Beroepscertificaat, of Competentiebewijs. Dit is bijvoorbeeld nodig bij bepaalde registers. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.
  • U wilt graag verder voor een diploma. Op dit moment hebben wij voor het MBO EVC- trajecten afspraken gemaakt met Curio om onze EVC kandidaten voor te dragen voor een verzilveringstraject. U kunt uw ervaringscertificaat daar aanbieden voor beoordeling en laten beoordelen welke laatste onderdelen u nog moet afleggen (zoals Nederlands, Engels en Rekenen).

Uw rechten

  • U krijgt begeleiding bij het maken van uw portfolio.
  • U kunt gebruik maken van een klacht/geschil-procedure en een bezwaar/beroepsprocedure (hier downloaden).
  • Uw privacy wordt bewaakt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) oftewel General Data Protection Regulation zoals die geldt in de Europese Unie. Dat betekent dat wij alleen met uw toestemming informatie over het verloop en het eindresultaat van uw EVC-traject (behalve aan controlerende organisaties).
  • U heeft recht op een afsluitend gesprek.
  • Vanaf de start is het volledige EVC-dossier uw eigendom.

Uw plichten

  • U mag uitsluitend eigen werk toevoegen aan uw portfolio. Hierop kan worden gecontroleerd met plagiaatsoftware.
  • In verband met onze hoge kwaliteitseisen gaat u ermee akkoord dat een controlerende organisatie een assessment (werkplekbezoek of gesprek) bijwoont. Dit kan vooraf wel en niet worden aangekondigd.

In verband met de Nederlandse accreditatie wordt het EVC-traject in het Nederlands uitgevoerd. Alleen in bijzondere gevallen kunnen we voor u aan het Nationaal Kenniscentrum EVC om uitzondering vragen.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via 0299-785278 of via info info@amronis.nl.

Duur en kosten

U bent gemiddeld 6 tot 12 weken bezig met het maken van uw portfolio. Daarna hebben we uiterlijk vier weken nodig voor de volgende stappen. Van het beoordelen van het portfolio, werkplekbezoek en assessmentgesprek tot en met het schrijven van het ervaringscertificaat.

De kosten bedragen

MBO EVC-Trajecten 2100,-euro

HBO EVC-Trajecten 2500,- euro

We zijn van btw vrijgesteld.

Intensieve begeleiding op maat is tegen meer prijs in overleg.

Close Menu