Doorleren is het beste wat werkt

Wij transformeren jouw visie naar creatieve resultaten

NLP. Masteropleiding

Inzicht in eigen wereldmodel

Communiceren volgens NLP

Rapport opbouwen

Doelen bepalen en behalen

Wat is NLP.?

De methodiek NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) komt voort uit het bestuderen van mensen met uitzonderlijke kwaliteiten / bekwaamheden. De vragen die onderzoekers in de jaren zeventig stelden, waren: 
* Hoe het komt dat sommige therapeuten in korte tijd grote resultaten bereiken, terwijl andere therapeuten voor eenzelfde probleem veel meer tijd nodig hebben?
* Wat is de succesformule van deze succesvolle therapeuten en hoe kunnen we deze succesformule leren toepassen?
 
Voor het eerst in de geschiedenis werd er heel praktisch gekeken naar welke gedachtepatronen, emoties en gedrag naar succes leidde en welke juist niet. Er werd onderzocht welke onbewuste strategieën ons motiveren, onze creativiteit stimuleren en ons in mogelijkheden laten denken en welke ons remmen of tegenhouden.
 
NLP leren en toepassen, gaat over het ontdekken ‘hoe’ jij de dingen doet die je doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt veranderen. Hoe reageer jij (communicatie en gedrag) op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen? NLP is op verschillende manieren beschreven als de techniek van de mind en de studie van succes.

Programmering

Na onze geboorte worden wij onbewust direct geprogrammeerd door omgevingsfactoren: ouders, omgeving cultuur, school, media.
 
De programmering slaan we op in ons geheugen. In ons onderbewustzijn zijn alle details van alle gebeurtenissen en gevoelens vanaf de geboorte tot nu opgeslagen. De emoties die we hebben ervaren tijdens gebeurtenissen zijn opgeslagen in ons geheugen, en ondanks dat gebeurtenissen lang geleden zijn, kunnen de emoties pijnlijk drukken op onze ziel. Daarom kan onze ziel de vrijheid niet voelen.
Met NLP-technieken kunnen we gebeurtenissen terughalen en aanpakken. Daardoor worden we bevrijd van de negatieve emotie. Deze technieken gebruiken we ook voor het veranderen van bepaalde verworven gewoontes, die we niet onder controle hebben. We gebruiken ze dan om deze gewoontes te ontrafelen en vervolgens gewenste gewoontes aan te reiken.
 
Generalisatie en eliminatie zijn oer-functies van ons brein. Afhankelijk van de omstandigheden en de verworven programmering zullen de oer-functies van ons brein automatisch onze gevoelens en beslissingen beïnvloeden.
Als we leren hoe we onze manier van denken onder controle kunnen krijgen, en we neutraal blijven tijdens gebeurtenissen, dan zullen onze reacties wijzer en logischer zijn. De oer-functies zullen dan niet langer automatisch en onbewust onze ervaring veranderen en onze emoties sturen. Als gevolg daarvan nemen we evenwichtigere beslissingen, en leiden we een plezierig en soepel bestaan, en genieten we meer van het leven.
undraw_pie_graph_x9dy