Doorleren is het beste wat werkt

Coaching & Leiderschap

LEERDOELEN

De kern van: The manager in me is “peer learning”, m.a.w. de deelnemers leren van elkaar.

Kenmerkend voor de werkwijze is het begrip bottom-up;

• samenwerking tussen beroepskrachten, professionals;

• gericht op empowerment, respect, acceptatie en waardering;

• gebaseerd op de individuele wensen en behoefte van deelnemers;

• gericht op ervaringsleren en samen leren.

De eigen ervaringen en casussen van de deelnemers worden gebruikt als uitgangspunt voor ieders eigen ontwikkeling.  De onderdelen van het MIM-programma zijn erop gericht om de deelnemers bewust te laten worden van hun eigen mogelijkheden en het ontwikkelen van vaardigheden om hun ideeën om te zetten in concrete veranderingen.

Business education

CURSUSINHOUD EN LESMATERIAAL

– The manager in Me, wat is dat?

– Eigen verantwoordelijkheid is de basis

– Interactie met het geheel

– van belemmerende overtuigingen naar stimulerende overtuigingen

– Rationele en irrationele gedachten

– Zelfvertrouwen vergroten

– Nieuwe vaardigheden ontwikkelen

– Nieuw gedrag toepassen om het heft in      eigen handen te nemen

Credit card payment

Kosten

Per deelnemer, inclusief cursusmateriaal.

450,-