Doorleren is het beste wat werkt

Projecten

Er wordt vaak gedacht dat projecten tussen de dagelijkse werkzaamheden gedaan kunnen worden. Dit is een misvatting. Projecten vallen buiten de bestaande (dagelijkse) routines in bedrijven en organisaties. Voor de voorbereiding en uitvoering van een project moet extra tijden worden vrijgemaakt en structuren en procedures worden vastgelegd. Dit brengt voor betrokkenen extra belasting met zich mee. Als dit voor u herkenbaar is en u wilt dit specifiek werk uit uw handen geven, dan is de reden te meer om te rade te gaan bij een deskundige die kennis van zaken heeft.

Amronis Instituut heeft veel ervaring met projectmatig werken. Het ontwikkelt, beheert en voert projecten uit. Onze kennis en ervaring beslaat verschillende projecttreinen, zoals het sociaaleconomisch vlak, het onderwijs, de gezondheid, de werkgelegenheid, inburgering, re-integratie en trainingen.

eigen ontwikkelde programma's

Project Triple D

Triple D is gericht op jongeren met potentie om te kunnen participeren in de samenleving. Echter wordt er door de maatschappij steeds meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid en eigen kracht…

Project Weer aan het werk

Dit project is een korte afstand leerwerk-traject van maximaal 6 maanden, gesubsidieerd de gemeente. Het traject bevat een training en empowermentcomponent..

Project Voorlichtingen

Voorlichtingsbijeenkomsten waar de kwetsbare groepen bij elkaar komen is van groot belang. Ze verhogen de bewustwoording van mensen en werken ook door binnen de directe omgeving…..