Doorleren is het beste wat werkt

Amronis Instituut

Taal en re-integratie

 

Het ziet er altijd anders uit

Als een medewerker te maken krijgt met een ziekte op zijn/haar werk of dreigt zijn/haar werk te verliezen, dan kan de medewerker te maken krijgen met een re-integratietraject vanuit het werk. De medewerker kijkt samen met zijn/haar werkgever of er intern een oplossing te vinden is om weer aan de slag te gaan. Dit noemt men re-integratie spoor 1.

Keuzes maken, hoe gaat u die nemen? Uit uw handen misschien?

Wanneer er geen oplossing kan worden gevonden tijdens het eerste spoor, dan bent u als werkgever verplicht met het tweede spoor van re-integratie te starten. Vaak stuurt de werkgever in overleg met UWV de medewerker naar een taalcursus omdat de taalvaardigheid belangrijk is om snel passend werk te vinden. Heeft u te maken met een zo een situatie? Amronis Instituut kan u daarbij helpen om een passend aanbod te doen. Onze cursussen helpen altijd medewerkers die een tweede spoor re-integratie nodig hebben, zodat zij hun kansen kunnen vergroten bij het vinden van passend werk.

Wijze van deelname en trajectvoorstel

Deelnemers kunnen ook zich zelfstandig aanmelden bij ons, of kan de aanvraag ingediend worden door een UWV Adviseur. Zodra de aanmelding of de aanvraag binnen is en de hulpvraag helder en duidelijk is, kunnen we vanuit Amronis Instituut binnen twee weken een voorstel maken en naar u opsturen. Als u akkoord gaat met ons voorstel, waarin de nadruk wordt gelegd op taal en re-integratie, dan kunnen we starten met het traject. Vooraf aan de start van de lessen, doen we altijd een intakegesprek. U ontvangt van ons na de start een eerste rapportage en een einderapportage na de afronding van het traject.

Inhoud taal en re-integratie en de duur van het traject

De inhoud van de cursus en de duur van het traject zullen in het voorstel dat wij voor u opstellen duidelijk beschrijven. Dus u weet als samenwerkingspartner/klant heel goed vanaf begin hoe het proces van het traject gaat lopen en wat de beoogde resultaten zullen zijn.

Kosten van het traject

Afhankelijk van de vraag, de duur van het traject en op basis van het trajectadvies zullen we voor u een heldere offerte maken. Onze prijzen zijn volgens de marktconform.

Wilt u eerst met ons praten?

Het kan, u kunt ons bellen naar 0299-785278 of een e-mail sturen naar: info@amronis.nl. Wij kunnen u altijd in een vrijblijvend gesprek meer informatie geven over onze aanpak en de eerdere successen met ons concept.

Close Menu